Polityka prywatności

Polityka Prywatności stoliknajuz.pl

Drodzy Klienci jest nam niezmiernie miło, że zainteresowaliście się platformą internetową stoliknajuz.pl. Poniżej znajdziecie Państwo informacje na temat Polityki Prywatności, czyli to, w jaki sposób postępujemy z Państwa danymi. Naszym celem jest stworzenie przyjaznego i bezpiecznego portalu umożliwiającegom rezerwację stolika / miejsca w wybranej restauracji, zakupu żywności oraz przywołania kelnera, a droga do tego rozpoczyna się od ochrony prywatności wszystkich użytkowników.

Niniejsza Polityka Prywatności dotyczy przetwarzania danych osobowych klientów, którzy korzystają z portalu stoliknajuz.pl. Administratorem danych osobowych jest firma Voytek Production Wojciech Szmich z siedzibą w Łodzi (91-134), przy ul. Rojnej 35 lok.41, (zwana dalej Administratorem). Kontakt z administratorem możliwy jest pod adresem e-mail : kontakt@stoliknajuz.pl

1. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Korzystanie z usług portalu stoliknajuz.pl powoduje, że gromadzone i przetwarzane są dane osobowe użytkowników portalu. Administrator może przetwarzać dane osobowe w następujących celach :
a. Realizacji i pełnej obsługi składanych zamówień
stoliknajuz.pl przetwarza dane osobowe przekazane podczas składania zamówienia. Dane będą wykorzystywane w szczególności w celu : utworzenia i obsługi indywidualnego konta użytkownika oraz do składania i realizacji zamówień, w tym w szczególności do : rezerwacji stolika i jej potwierdzenia lub zmiany,
dokonywania płatności, obsługi posprzedażowej i składania reklamacji. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest niezbędność przetwarzania wynikająca z realizacji zawartej umowy, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit b RODO a także w celu wypełnienia zobowiązań prawnych Administratora, w szczególności w związku z koniecznością obsługi składanych reklamacji a także przechowywania danych w związku z realizacją zobowiązań podatkowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Podanie danych w celu założenia konta oraz złożenia i realizacji zamówienia jest dobrowolne, ale niezbędne do skorzystania z usług oferowanych przez portal stoliknajuz.pl
b. Wyrażenia opinii na temat restauracji i badania satysfakcji Klientów
Po zakończeniu realizacji usługi objętej złożonym zamówieniem, użytkownik może zostać poproszony pocztą elektroniczną o przekazanie opinii o danej restauracji oraz może zostać poproszony o udział w badaniu satysfakcji prowadzonym w formie ankiety. Podstawą prawną wysłania takiej wiadomości e-mail, zgodnie z RODO, jest uzasadniony interes prawny Administratora, którym jest stałe ulepszanie oferowanych produktów i usług, na podstawie opinii i oczekiwań wyrażanych przez klientów Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
c. Uczestnictwa w programie lojalnościowym
Użytkownik ma możliwość przystąpienia do programu lojalnościowego, który będzie organizowany przez Administratora i będzie polegał na składaniu użytkownikom oferty i stosownych upustów. Udział w programie lojalnościowym jest całkowicie dobrowolny, w sytuacji gdy użytkownik zdecyduje się przystąpić do uczestnictwa w programie lojalnościowym, jego dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji
benefitów związanych z uczestnictwem tj. zniżek lub ofert określonych w programie lojalnościowym. Podstawą prawną przetwarzania danych w związku z uczestnictwem w programie lojalnościowym jest zgoda uczestnika takiego programu, wyrażona poprzez przystąpienie do tego programu (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

d. Prowadzenia działań promocyjnych i marketingowych
Administrator planuje informować użytkowników (klientów portalu stoliknajuz.pl) o aktualnej ofercie oraz promocjach i rabatach przygotowanych dla klientów. W tym celu możliwe jest wysyłanie spersonalizowanych wiadomości e-mail a także wysyłkę newslettera. Podstawą prawną takiego przetwarzania danych osobowych,
zgodnie z RODO, jest uzasadniony interes prawny administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) a dla wysyłki newslettera, zgoda klientów na jego subskrypcję (art. 6 ust. 1 lit a RODO).

e. Dochodzenie ewentualnych roszczeń i obrona przed roszczeniami

Administrator może przetwarzać dane Użytkowników serwisu stoliknajuz.pl w celach dowodowych w przypadku obrony przed ewentualnymi roszczeniami ze strony Użytkowników lub w przypadku konieczności dochodzenia takich roszczeń. Podstawą przetwarzania takich danych jest uzasadniony interes prawny Administratora zg. z art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Uzasadnionym interesem Administratora jest możliwość obrony przed ewentualnymi roszczeniami lub możliwość ich dochodzenia.

2. Pliki cookie
Administrator wykorzystuje pliki cookie lub podobne rozwiązania techniczne w celach funkcjonalnych, analitycznych i marketingowych. Dane przetwarzane dla celów związanych z plikami cookie różnią się w zależności od celu (funkcjonalnego, analitycznego lub marketingowego) i zależą od preferencji określonych przez użytkownika. Szczegółowa informacja dotycząca zasad stosowania plików cookies znajduje się w dokumencie Polityka Cookies

3. Czas przechowywania danych osobowych
Firma będzie przechowywać dane osobowe użytkownika przez taki okres, jaki będzie konieczny do realizacji celów, dla których dane te zostały zgromadzone, oraz przez okres, przez jaki właściwe przepisy prawa nakazują przechowywanie dokumentacji związanej z realizacją usług oferowanych przez Administratora.
Administrator może także zdecydować o przechowywaniu danych przez okres, w którym zgodnie z właściwymi przepisami prawa możliwe będzie skuteczne dochodzenie roszczeń i obrona przed nimi. Jeżeli użytkownik ma jakiekolwiek pytania dotyczące sposobu przechowywania jego danych osobowych, może skontaktować się ze Firmą pod adresem kontakt@stoliknajuz.pl.

4. Udostępnianie danych restauracjom
Jeżeli użytkownik skorzysta z usługi rezerwacji stolika w wybranej restauracji lub złoży zamówienie za pośrednictwem portalu stoliknajuz.pl, Firma udostępni jego dane osobowe (rezerwację / zamówienie, imię i nazwisko, dane adresowe i numer telefonu), aby mogła zrealizować zamówienie. W związku z tym, iż użytkownik jest bezpośrednim klientem restauracji, ponosi ona odpowiedzialność za takie przetwarzanie jego danych osobowych i ma związane z tym zobowiązania. W przypadku pytań dotyczących sposobu, w jaki restauracja postępuje z danymi osobowymi, użytkownik powinien skontaktować się bezpośrednio z nią.

5. Udostępnianie danych innym podmiotom
Podczas realizacji ww. celów przetwarzania, Administrator może udostępniać dane innym podmiotom, o ile będzie do tego zobowiązany na podstawie obowiązujących go przepisów lub na podstawie łączących go z podmiotami wpierającymi realizację tych celów, odrębnych umów o powierzenie do przetwarzania danych osobowych.

Dane osobowe mogą być udostępniane w szczególności:

Podmiotom świadczącym dla Administratora usługi wsparcia, w tym w zakresie : usług informatycznych, doradczych, marketingowych, finansowo-księgowych i innych;
Podmiotom, którym dostęp przysługuje na podstawie odrębnych przepisów prawa.
Administrator oświadcza, iż podmioty udzielające mu wsparcia będą przetwarzać dane na wyraźne polecenie Administratora i zgodnie z jego instrukcjami.
6. Przekazywanie danych poza EOG
Administrator nie dokonuje transferu danych poza Europejski Obszar Gospodarczy ani nie planuje dokonywania takiego transferu w przyszłości.

7. Realizacja praw przysługujących Użytkownikom w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych
W związku z przetwarzaniem danych osobowych, Użytkownikom serwisu stoliknajuz.pl przysługują następujące prawa : prawo dostępu do danych i otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania w warunkach określonych w art. 18 RODO, prawo do usunięcia danych w warunkach określonych w art. 17 RODO, a także prawo do cofnięcia wyrażonej zgody, przy czym przetwarzanie danych przed cofnięciem tej zgody będzie w pełni legalne.
W związku z tym, że Administrator będzie przetwarzał dane na podstawie uzasadnionego interesu prawnego,
przysługuje również prawo do wyrażenia sprzeciwu przeciwko dalszemu przetwarzaniu.
Administrator informuje, że ww. prawa będą realizowane w zależności od podstawy prawnej na jakiej przetwarzane są ich dane osobowe.
Złożenie wniosku o realizację ww. praw odbywa się za pomocą wniosku składanego na adres e-mail : kontakt@stoliknajuz.pl. Administrator będzie realizował wnioski Użytkowników niezwłocznie, nie później jednak, niż w ciągu 30 dni od daty złożenia takiego wniosku.

8. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
Administrator nie planuje podejmowania wobec zgromadzonych danych osobowych zautomatyzowanego
podejmowania decyzji, w tym profilowania.
9. Zmiana polityki prywatności odbywać się będzie poprzez publikację nowej wersji w serwisie
www.stoliknajuz.pl